Duben 2013

Sem se lekla

29. dubna 2013 v 21:58 tak porůznu
Tkks, bych už nežila. Mám dost.. Raději jsem to dala pod perex :|

Journey to the past

27. dubna 2013 v 19:03 tak porůznu

Srdce, nezklamej mě teď!
Odvaho, neopouštěj mě!
Nevracejme se zpět, když už jsme tady.
Lidé vždy říkají
Život je plný možností.
Nikdo nikdy nemluví o strachu!
Nebo o tom, jak se cesta může zdát dlouhá.
Že se svět může zdát tak obrovský.
Na této cestě do minulosti ...

Někde za touto cestou
Vím, že někdo čeká
Roky snů prostě nemůžou být špatné
Náruč bude dokořán
Budu v bezpečí, a chtěná
Nalézt domov, kam patřím
No, začíná to tady, můj život začíná
Začíná teď, učím se rychle
Na této cestě do minulosti ...

Domov, láska, rodina
Byl jednou čas
Musela jsem je také mít
Domov, láska, rodina
Já nikdy nebudu úplná
Dokud tě najdu ...

Jeden krok v době,
Doufat, pak další
Kdo ví, kam touto cestou, můžu dojít
Zpátky tím, kým jsem byla
Najít svou budoucnost,
Věci, které mé srdce stále potřebuje vědět
Ano, ať je to znamení!
Nechť je tato cesta je moje!
Nechte mě vede k mé minulosti
Aby mě dovedla domů ...
Konečně!
Heart, don't fail me now!
Courage, don't desert me!
Don't turn back now that we're here
People always say
Life is full of choices
No one ever mentions fear!
Oh, how the world can seem so vast
On this journey...to the past

Somewhere down this road
I know someone's waiting
Years of dreams just can't be wrong
Arms will open wide
I'll be safe and wanted
Fin'lly home where I belong
Well, starting now, I'm learning fast
On this journey...to the past

Home, Love, Family
There was once a time
I must have had them too
Home, Love, Family
I will never be complete
Until I find you...

One step at a time,
One hope, then another
Who knows where this road may go
Back to who I was
On to find my future,
Things my heart still needs to know
Yes, let this be a sign!
Let this road be mine!
Let it lead me to my past
And bring me home...
At last!Fairytale

27. dubna 2013 v 18:36 tak porůznu
Jsem zamilovaný do pohádky
přestože to bolí
Nevadí, že přijdu o rozum
Stejně už jsem prokletý

Každý den jsme začínali hádkou
každou noc jsme se zamilovali
Ještě nikdo mě neučinil smutnějším
ale s nikým jiným jsem se tak nevznášel

Nevím, co jsem dělal
když jsme se najednou rozešli
A teď ji nemůžu najít
ale když ji najdu, začneme znovu

Jsem zamilovaný do pohádky
přestože to bolí
Nevadí, že přijdu o rozum
Stejně už jsem prokletý
I'm in love with a fairytale
even though it hurts
'Cause I don't care if I lose my mind
I'm already cursed

Every day we started fighting
every night we fell in love
No one else could make me sadder
But no one else could lift me high above

I don't know what I was doing
when suddenly we fell apart
Nowadays I cannot find her
but when I do we'll get a brand new start

I'm in love with a fairytale
even though it hurts
'Cause I don't care if I lose my mind
I'm already cursed


PSY - GENTLEMAN

27. dubna 2013 v 18:24 hudba

!ROFL! Jak ji odsune tu židli :'D nebo v tom výtahu!!!

Arcana Famiglia Character Song- Debito

27. dubna 2013 v 18:16 hudba

OMFG *_* *dies*

Zetsubou Billy - Maximum The Hormone

24. dubna 2013 v 22:02 hudba
Ne že bych to normálně poslouchala, ale tak nemůžu donekonečna poslouchat Impossible apod.

Kissing gif ♔

23. dubna 2013 v 19:21 tak porůznu
Large
pardon, ale tohle jsem si nemohla odpustit. to víte, když je člověk nemocný a nemá co dělat :-D

Yaoi ♡

23. dubna 2013 v 19:13 tak porůznu
ostatní obrázky jsou raději pod perexem, pro yaoistky: hlavně se neudělejte ;-)